Historie verzí doplňku Mobile Password Manager

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 39.2 kB Podporuje Firefox pro Android 21.0 - 33.*, Firefox 21.0 a novější

  • When adding a new password for an open page, only the field names are now automatically filled (not values).
  • Fixed issue that would cause some special characters in said field names to not be parsed properly.
  • Adjusted styles slightly to prevent buttons from being clipped on very small screens.