Historie verzí doplňku Minimum Font Size Hotkey

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.rev15.1.1-signed 114.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Repacked with the SDK version 1.14

Verze 1.0.rev15.1-signed 109.7 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

SDK Updated

Verze 1.0.rev10.1-signed 109.7 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější