Historie verzí doplňku MinimizeToTray For FF 3.5

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5 42.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 56.*, SeaMonkey 1.0 - 2.0b1, Thunderbird 2.0 - 3.1a1pre

Version 1.5 of Minimize to tray.
Added Wyzo,Flock,Songbird,Sunbird,Seamonkey,Postbox support!

Verze 1.4 42.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.6a1pre, Thunderbird 2.0 - 3.1a1pre

Added Postbox support!

Verze 1.3 42.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.6a1pre, Thunderbird 2.0 - 3.0b2

Now also works with FF 3.6a1pre

Verze 1.2.2 42.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.1b3, Thunderbird 2.0 - 3.0b2

Version 1.2.2 of Minimize to try.Now also works with FF 3.1b3 and TB 3.0b2

Verze 1.2.1 42.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.1b2, Thunderbird 2.0 - 2.0.0.*

Version 1.2.1 of MinimizeToTray For FF 3 and Thunderbird 2.0.0.*