Historie verzí doplňku Majestic Backlink Analyzer

13 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.6 318.9 kB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 2.0.3 311.5 kB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 1.8.1-signed 348.7 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 1.7.1-signed 536.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.6.1-signed 497.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.5.1-signed 497.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.4.1-signed 497.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.3.1-signed 491.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.2.1-signed 490.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.1.1-signed 488.3 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.0.1-signed 463.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 0.9.1.1-signed 460.5 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Technical release with no feature changes - updated to latest firefox packager.

Verze 0.9.1-signed 459.7 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější