Historie verzí doplňku Majestic Backlink Analyzer

13 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1.4 305.7 KiB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 2.1.3 305.7 KiB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 2.1.2 305.7 KiB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 2.0.8-1 271.7 KiB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 2.0.6 311.4 KiB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 2.0.3 304.2 KiB Podporuje Firefox 39.0 a novější

Verze 1.8.1-signed 340.5 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 1.7.1-signed 524.3 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.6.1-signed 485.4 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.5.1-signed 485.4 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.4.1-signed 485.4 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.0.1-signed 452.3 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 0.9.1.1-signed 449.7 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Technical release with no feature changes - updated to latest firefox packager.