Historie verzí doplňku Majestic Backlink Analyzer

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.8 348.7 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 1.7 536.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.6 497.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.5 497.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.4 497.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.3 491.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.2 490.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.1 488.3 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.0 463.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 0.9.1 460.5 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Technical release with no feature changes - updated to latest firefox packager.

Verze 0.9 459.7 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější