Historie verzí doplňku Magento Version Check

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.9 16.6 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Added Dutch, French, and German localizations.

Verze 1.0.8 15.3 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Fixed bug causing version to not be detected in some instances.

Verze 1.0.7 15.3 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Improved handling of version detection for Enterprise.

Verze 1.0.6 15.2 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Updated for Magento 1.8.1.0.

Verze 1.0.5 201.2 KB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Updated for Magento 1.13.1.0 Enterprise.

Verze 1.0.4 201.2 KB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Updated for Magento 1.8.0.0.

Verze 1.0.3 201.2 KB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Improved Magento and version detection.

Verze 1.0.2 201.2 KB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Improved handling of when to show icon indicating Magento is in use.
Improved Magento and version detection.

Verze 1.0.1 201.3 KB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Added detection for Professional edition to RELEASE_NOTES.txt check.

Verze 1.0 201.2 KB Podporuje Firefox 19.0 a novější