Historie verzí doplňku Logical Games

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.5.1-signed.1-signed 166.6 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Updated links

Verze 2.0.1-signed.1-signed 247.3 KiB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Updated as per review comments

Verze 1.1.2.1-signed.1-signed 225.4 KiB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.1.rev31.1-signed.1-signed 225.4 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Updated ids as per review comments. Please do review is Fully now.

Verze 1.0.1-signed.1-signed 225.5 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější