Historie verzí doplňku Logical Games

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.5.1-signed.1-signed 170.6 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Updated links

Verze 2.0.1-signed.1-signed 253.2 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Updated as per review comments

Verze 1.1.2.1-signed.1-signed 230.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.1.rev31.1-signed.1-signed 230.8 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Updated ids as per review comments. Please do review is Fully now.

Verze 1.0.1-signed.1-signed 231.0 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější