Historie verzí doplňku LingoDisco Inline Translate

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.3 124.9 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Fix for FF 42 where icons were no longer shown in panel.

Verze 1.0.2 124.4 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Enable recording icon while enabled. This was lost on upgrade to Firefox 40.

Verze 1.0.1 124.4 KiB Podporuje Firefox 40.0 a novější

Addon now usable in FF40.

Verze 0.9.1-signed 330.0 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Added right-click to translate a selected piece of text. Right-click can also be used to enable/disable the add-on with no text is selected.

Verze 0.8.1-signed 318.9 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější