Historie verzí doplňku Lao Spellchecking Dictionary

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0 38.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 12.0 - 29.0, Firefox 18.0a1 - 55.*, SeaMonkey 2.15a1 - 2.26, Thunderbird 18.0a1 - 29.0