Historie verzí doplňku Lao Spellchecking Dictionary

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1webext 47.8 KiB

Verze 0 38.6 KiB