Historie verzí doplňku Kiwi Amazon Price Comparison

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6 65.2 kB Podporuje Firefox 22.0 a novější

Verze 0.3.2 44.4 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější