Historie verzí doplňku Kain Na Yi Plug-in

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0beta2 782.1 kB Podporuje Firefox 15.0 a novější

set Interval fix

Verze 2.0beta1 782.2 kB Podporuje Firefox 12.0 a novější

- Toolbar Item
- Changeable Unicode Font
- Setting Page

Verze 1.2.03.1-signed.1-signed 537.7 kB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 24.*, Firefox 15.0 a novější

-Bugfix