Historie verzí doplňku Javascript View

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.2.1-signed.1-signed 27.4 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Some bug fix and merge commits from contributor

Verze 1.2.1.1-signed.1-signed 188.9 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

used modified prism.js for syntax highlighting

Verze 1.1.3.1-signed.1-signed 194.3 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

fix bug that cause cpu load goes to 100%

Verze 1.1.2.1-signed.1-signed 194.3 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

- add overflow-x scroll to prevent wrapping long lines

Verze 1.1.1.1-signed.1-signed 194.2 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.1.0.1-signed.1-signed 191.5 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější

add line number