Historie verzí doplňku Javascript View

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.2.1-signed.1-signed 28.0 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Some bug fix and merge commits from contributor

Verze 1.2.1.1-signed.1-signed 193.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

used modified prism.js for syntax highlighting

Verze 1.1.3.1-signed.1-signed 198.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

fix bug that cause cpu load goes to 100%

Verze 1.1.2.1-signed.1-signed 198.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

- add overflow-x scroll to prevent wrapping long lines

Verze 1.1.1.1-signed.1-signed 198.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.1.0.1-signed.1-signed 196.1 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

add line number

Verze 1.0.1.1-signed.1-signed 195.5 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

- use textContent rather than innerHTML

Verze 1.0.1-signed.1-signed 194.3 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější