Historie verzí doplňku Javadoc Lookup Extension

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.2.1-signed.1-signed 13.3 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 56.*

Add Java 8 javadoc by default.

Verze 1.0.1.1-signed.1-signed 13.3 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 56.*

Fix text selection within frames.

Verze 1.0.1-signed.1-signed 13.2 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 19.*