Historie verzí doplňku Japanese Language Pack

37 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 24.0 386.9 KiB Podporuje Firefox 24.0 - 24.0.*

Verze 23.0 385.1 KiB Podporuje Firefox 23.0 - 23.0.*

Verze 22.0 379.3 KiB Podporuje Firefox 22.0 - 22.0.*

Verze 21.0 378.2 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 21.0.*

Verze 20.0 355.9 KiB Podporuje Firefox 20.0 - 20.0.*

Verze 19.0 349.7 KiB Podporuje Firefox 19.0 - 19.0.*

Verze 18.0 345.8 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 18.0.*