Historie verzí doplňku InstagramSpot

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1-signed 3.0 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější