Historie verzí doplňku Input Changer

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.0 8.6 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 - 56.*

Limited support of regular expression for input matching. Some flags like 'i' isn't included yet.

Verze 0.3.1-signed.1-signed 13.5 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 49.*

0.3
- fix warning about jetpack when validating
- default value in rules to be empty instead of null