Historie verzí doplňku Input Changer

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.0 8.8 kB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Limited support of regular expression for input matching. Some flags like 'i' isn't included yet.

Verze 0.3.1-signed.1-signed 13.9 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

0.3
- fix warning about jetpack when validating
- default value in rules to be empty instead of null

Verze 0.1.1-signed.1-signed 13.8 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější