Historie verzí doplňku ImgLikeOpera

9 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6.23.1-signed.1-signed 110.5 KiB Podporuje Firefox 19.0 - 26.*

Fx19+ compatibility

Verze 0.6.22.1-signed.1-signed 101.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 17.*

Verze 0.6.21.1-signed.1-signed 98.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 11.*

Verze 0.6.18 83.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*

Firefox 3.5 support.

Verze 0.6.17 84.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

- Restore ILO polices from nsISessionStore
- Ctrl+rightMouseClick: load images from document selection
- Ctrl+rightMouseClick: reload images from point (Fx3+ only)
- ...some fixes

Verze 0.6.15 90.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0.0.*

Verze 0.6.14 90.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0.0.*

Verze 0.6.9 87.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 1.5.0.*

Verze 0.6.5 78.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 1.5.0.*