Historie verzí doplňku imagetwist

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.1-signed 214.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

New features:
* "Auto" rotation (based on EXIF data) available via right-click menu
* Restoring original image via right-click menu also

Verze 1.0.1.1-signed 199.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Minor bug fixes after preliminary validation.

Verze 1.0.1-signed 199.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější