Historie verzí doplňku Idderall

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 7.7 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

-Defaulting menu to nav bar
-Fixed unblock occasionally not working bugs

Verze 1.0.0 7.2 MB Podporuje Firefox 17.0 a novější

-Major performance upgrade! Changing settings is now snappy!
-Improved deterrents page
-Lots of bug fixes
-UI enhancements

Verze 0.90.5 7.6 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

-Fixes add to block list bug
-Fixes cheat minute bugs

Verze 0.90.4 7.5 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

-Fixed cheat minute bugs
-Allow user-designated cheat reset time
-Fixed private-browsing deactivation

Verze 0.90.1 7.4 MB Podporuje Firefox 18.0 a novější

*Settings are now visible in 'read-only' mode when a block is active
*Fixed Quick Block and Add to Block List menu
*Improved block group interface

Verze 0.85.2 854.2 kB Podporuje Firefox 12.0 a novější

Fixed bugs:
-Some menu items not working
-Cheat time reset on Firefox restart
-"Finish Setup" closing last tab
-Other misc.

Verze 0.85 1.8 MB Podporuje Firefox 8.0 a novější