Historie verzí doplňku Hush - private bookmarking

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.0 852.5 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

- Add launch page that appears after install
- Update description
- Bump minor version