Historie verzí doplňku HTTP Nowhere

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1.0.1-signed 31.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Changes from v2.0.2 to v2.1.0:
- For Firefox 20+, automatically tries https for hostnames entered in the urlbar
- For Firefox 20+, added new option to auto-redirect to HTTPS instead of blocking
- Cleaned up some extraneous console logging

Verze 2.0.2.1-signed 30.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Changes from v2.0.1 to v2.0.2:
- Changed initial install location of button to right of urlbar based on review feedback
- Bugfix; added small (16px) versions of icons for small icon mode / non-Gnome browsers

Verze 2.0.1.1-signed 27.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Changes from v1.0.0 to v2.0.1:
- No longer using browser proxy hack to block HTTP urls across the board
- Can now configure and manage allowed URLs, with * as wildcard
- Added button coloring & badge to indicate block (rather than proxy error page)
- Can also configure and manage ignored URLs
- Major code and UI overhaul
- Pre-4.0 versions of Firefox are no longer supported

Verze 1.0.0.1-signed 10.2 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější