Historie verzí doplňku HideScrollbars

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.1-signed 2.1 kB Podporuje Firefox 10.0 a novější

[change] add-on is restartless now