Historie verzí doplňku Hide Facebook name

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1-signed.1-signed 179.1 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Add-on now can handle the new Facebook design.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 179.1 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Fixing a problem.