Historie verzí doplňku HAR Export Trigger

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.0-beta.10 722.9 KiB Podporuje Firefox 42.0a1 a novější

Verze 0.5.0-beta.9 722.7 KiB Podporuje Firefox 42.0a1 a novější

Verze 0.5.0-beta.8 364.4 KiB Podporuje Firefox 42.0a1 a novější