Ikona doplňku Hütte Nippon

Hütte Nippon 1.6.6  Vyžaduje restart

od Mitsugu Oyama

日本の気象情報をグラフィカルに表示します。