Historie verzí doplňku Greek spellchecking dictionary

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.5.1-typefix 1.5 MB Podporuje Firefox 2.0 - 51.0, SeaMonkey 1.1a - 2.48, Thunderbird 2.0 - 51.0

Verze 0.8.5 1.5 MB Podporuje Firefox 2.0 - 44.0, Mobilní 26.0 - 40.0, SeaMonkey 1.1a - 2.39, Thunderbird 2.0 - 44.0

Verze 0.8.4 1.6 MB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1b2, Thunderbird 2.0 - 3.3a3pre

Verze 0.8.3 1.6 MB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.7a5pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1a2, Thunderbird 2.0a1 - 3.2a1pre

Verze 0.8.2 1.6 MB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.0.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0a1 - 3.0a1

Verze 0.8.1 1.6 MB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.0.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0a1 - 3.0a1

Verze 0.7 1.6 MB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1 - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Licensed under GPL/MPL/LGPL