Historie verzí doplňku Google Translator, Dictionary and YouTube Search

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1-signed.1-signed 219.5 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější