Historie verzí doplňku Google Transliteration (Formerly Google Indic Transliteration)

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.9.1-signed.1-signed 15.0 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Added support for IFrame editors. 4.0 fully supported.

Verze 1.0.6 10.2 kB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b8pre

Issue while using the addon in Google Calendar Fixed.

Verze 1.0.5 10.2 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6a1pre

1. Issue in corrupting the textarea/textbox style is fixed.
2. Preference Menu item is added before JavaScript console and assigned new control key [Ctrl+F8].