Historie verzí doplňku Google SSL Search

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20110203 5.1 kB

Chang icon and parameters in search.

Verze 20100625 5.1 kB

Google Search with SSL changes to new address: encrypted.google.com. So I update this addon and use a new icon.

Verze 20100521 6.1 kB