Historie verzí doplňku Google Shortcuts

12 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.3 393.2 kB Podporuje Firefox 29.0 a novější

1. few bug fixes
2. toolbar module is ported to default sdk implementation
3. UI is upgraded
4. new settings are added
5. new products are added

Verze 1.1.2 206.0 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

1. Panel size can now be customized (from 5 to 19 columns)
2. New icons are added

Verze 0.2.2 195.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Verze 0.2.1 141.9 kB Podporuje Firefox 25.0 a novější

1. Drag & drop support is added.
2. New Firefox is supported.

Verze 0.1.8 149.9 kB Podporuje Firefox 25.0 a novější

1. New all in one toolbar button added

Verze 0.1.7 57.7 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. Google music added
2. Google dashboard added
3. Google analytics added

Verze 0.1.6 55.2 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. Support for SDK 1.15
2. Google Play is added to the list of toolbar buttons

Verze 0.1.5 211.8 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. SDK updated

Verze 0.1.4 211.8 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. SDK updated to 1.14

Verze 0.1.3 211.8 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. per-window private browsing supported.

Verze 0.1.2 211.8 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. Google Keep added
2. Google Sites added

Verze 0.1.1 204.1 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější