Historie verzí doplňku Google search link fix

15 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.9.1-signed 7.9 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

* Added DuckDuckGo support.
* Made sure left mouse button clicks on links in Google Groups don't go through a redirect.

Verze 1.4.8.1-signed 7.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

* Fixed: Google Search keyboard navigation was mistakenly intercepted.
* Fixed: Clicks on results of Google Image Search should not be intercepted, custom click handling is actually desired here.

Verze 1.4.7.1-signed 7.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

* Fixed regression in previous version: App button on the Google Search pages doesn't work correctly.

Verze 1.4.6.1-signed 7.7 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

* Fixed: Disabling Google Instant makes link clicks go through a redirect.

Verze 1.4.5.1-signed 7.7 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

* Added Yahoo Search support

Verze 1.4.4.1-signed 7.6 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

* Made sure links aren't being rewritten for keyboard navigation either (Enter being pressed on a link).
* Added explicit extension icons.

Verze 1.4.2.1-signed 4.9 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

* The extension is now active on alternative Yandex search domains as well.
* Disabled URL mangling on Google Groups.

Verze 1.4.1.1-signed 4.7 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

No functional changes, new build simply uses newer libraries.

Verze 1.4.1-signed 7.2 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější, SeaMonkey 2.5 a novější

* Yet another attempt to recognize Google Search pages reliably (now working if Google Instant is disabled).
* Similar link manipulation behavior on Yandex Search is disabled as well now by popular request.

Verze 1.3.2.1-signed 7.2 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější, SeaMonkey 2.5 a novější

* Better recognition of Google Search pages, no longer doing by domain name.
* Added work-around to prevent memory leaks due to bug 721319.

Verze 1.3.1-signed 5.1 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější, SeaMonkey 2.5 a novější

* Rewrote as a classic extension, without Add-on SDK - far less memory usage and much smaller package size.
* Now supporting SeaMonkey as well.

Verze 1.2.1.1-signed 144.4 kB Podporuje Firefox 9.0 a novější

Recompiled with Add-on SDK 1.4 for better memory efficiency.

Verze 1.2.1-signed 150.5 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Now recognizing encrypted.google.com as a Google search site.

Verze 1.1.1-signed 150.5 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější

* Will immediately start working on already open search tabs if installed mid-session
* Uninstalling mid-session now disables extension functionality on already open search tabs

Verze 1.0.1-signed 147.5 kB Podporuje Firefox 7.0 a novější