Historie verzí doplňku Add Google Scholar to Search Bar

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20090112 3.0 KiB

This version should be working correctly now. I hope you all find it useful!