Historie verzí doplňku Google Plus Search

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20110817 1.0 KiB

Search provider site update.

Verze 20110706 1.0 KiB