Historie verzí doplňku Google Maps Search

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20100526 5.0 KiB

- new search icon in order to avoid confusion with Google web search

Verze 20090922 2.0 KiB