Historie verzí doplňku Google Image Search

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.15.1-signed.1-signed 17.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 1.14.1-signed.1-signed 17.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Image for context menu via user suggestion

Verze 1.11.1-signed.1-signed 13.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 1.1.1-signed.1-signed 7.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější