Historie verzí doplňku GochisoPhoto Ranking Location

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 8.2 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Fixed bugs:
  • Non Japanese browsers request Japanese restaurant page to detect correctly the prefecture.
  • Location is injected only once per restaurant.
  • Removed hidden system files present in the package.

Verze 1.0 9.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější