Historie verzí doplňku Go Parent Folder

13 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.9.1.1-signed.1-signed 19.9 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.23 a novější

Works with Firefox30.0beta

Verze 2.8.1-signed.1-signed 19.8 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.23 a novější

Remove support for Firefox23 and earlier
Add support for SeaMonkey2.23-2.26.a1

Verze 2.7.1-signed.1-signed 14.2 kB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Removed deprecated isLivemark

Verze 2.6.1-signed.1-signed 17.5 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Add locale he-IL
Modified that folder pane is no longer focused in Library

Verze 2.5.1-signed.1-signed 16.9 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Improved: Compatibility with Minefield due to checked in Bug 528884 - Remove places' menu and toolbar bindings
Add locale: uk-UA translation by Sappa

Verze 2.4 12.3 kB Podporuje Firefox 3.5 - 3.7a5pre

Changed: Dropped support Firefox3.0.X
Improved: Compatibility with Minefield3.7a5pre due to checked in Bug 556739 - PlacesUIUtils should be a module instead
Improved: Works with "Flat Bookmarks" extension

Verze 2.3 11.3 kB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.7a4pre

Improved: compatibility with Minefield3.7a4pre

Verze 2.2 8.2 kB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.7a3pre

Add locale: zh-CN translation by BruceH
Add locale: zh-TW translation by Jack1abcd
Add locale: es-ES translation by RigoNet
Add locale: pt-BR translation by edgard.magalhaes
Add locale: de-DE translation by HorstS,Team erweiterungen.de,Wawuschel

Verze 2.1 7.2 kB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.7a1pre

Add locale: fr translation by Goofy
Add locale: sr-RS translation by DakSrbija
Add locale: da-DK translation by Wodak

Verze 2.0 6.1 kB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.7a1pre

Change MaxVersion to 3.7a1pre
Change default setting "extensions.goParentFolder.disableSelectFolder" to true.
Fixed Bug 498130 - Reduce places-views overhead.

Verze 1.9 6.1 kB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.7a1pre

Add an option of Disable select parent folder. (only selecting the bookmark and not the parent folder)

Verze 1.8 6.1 kB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.6a1pre

1.Due to check-in of "Bug 475273 - Double Clicking a Folder in Right Pane causes Left Pane Tree items to expand and collapse"
2. Up the version corresponding Firefox3.6a2pre

Verze 1.6 5.1 kB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.1b2

Improved: Shortened time to search for a parent-folder in the Sidebar when "Select all related bookmark" option is off.
Fixed bug: Dynamic entries like those in the "Recent Tags" and "Recent Bookmarks" folders are ignored when searching for the parent without "Select all related bookmark" option.