Historie verzí doplňku Gmail small window

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.1-signed 32.5 kB Podporuje Firefox 0.9 a novější

Verze 1.0.1-signed 32.4 kB Podporuje Firefox 0.9 a novější