Historie verzí doplňku Gmail™ Notifier (restartless)

55 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.2b4 191.7 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 0.4.2b3 191.5 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 0.4.2b2 191.4 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 0.4.1b2 191.3 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 0.4.1b1 191.3 KiB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 0.3.8b2 191.2 KiB Podporuje Firefox 27.0 a novější

Verze 0.3.8b1 180.5 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.7b5 180.1 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.7b4 348.2 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.7b3 348.1 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.7b2 348.2 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.6b8 347.9 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.6b7 346.0 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.6b6 346.0 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.6b5 345.9 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.6b4 333.0 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.6b2 332.6 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.6b1 332.4 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.5b3 332.4 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.5b2 331.6 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.4b2 331.3 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.4b1 331.7 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Equal to the latest stable version

Verze 0.3.3b2 328.5 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.3b1 327.9 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.3.2b1 327.8 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. Support for long badge numbers
2. Firefox 25 compatible.