Historie verzí doplňku Give as you Live™

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4.0.5 138.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Fix store listing on google

Verze 4.0.4 138.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Change to bar to include amber state

Verze 4.0.3 138.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Bug fixes

Verze 4.0.2 137.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Support bing page layout changes

Verze 4.0.1 137.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 4.0.0 137.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Introduction of new feature called Store List

Verze 3.0.0.3 125.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Security release

Verze 3.0.0.0 124.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Brand new Look and Feel

Verze 2.5 29.7 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 2.4 23.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 2.3 24.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější