Historie verzí doplňku GitHub Extension Installer

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.7.0 12.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 22.0 - 42.*, Firefox 22.0 a novější, Mobilní 22.0 a novější, SeaMonkey 2.19 a novější

- Update for Github design change.
- Added support for the mobile version of Github.

Verze 1.6.0.1-signed 12.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 22.0 - 39.*, Firefox 22.0 a novější, Mobilní 22.0 a novější, SeaMonkey 2.19 a novější

✔ Made to work over latest Github changes.

Verze 1.5.0.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 22.0 - 35.*, Firefox 22.0 a novější, Mobilní 22.0 a novější, SeaMonkey 2.19 a novější

✔ New "Native Popup" notification method, which uses the build-in addon installation notification from the browser itself.

✔ Add-Ons requiring a restart are now properly handled (Ie, asking you to restart)

✔ It is now possible to install extensions from sub-folders, so no longer needs to be at the root of the repository.

Verze 1.4.0.1-signed 11.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 22.0 - 27.*, Firefox 22.0 a novější, Mobilní 22.0 a novější, SeaMonkey 2.19 a novější

✔ Improved the button's looking including a stylized installation progress and completion.

✔ Added configurable notification method. (Ie, modal dialog, alerts services, or none)

✔ You can now specify a list of repositories you want the button to appear on its PRs.

Verze 1.3.0.1-signed 10.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 22.0 - 29.0, Firefox 22.0 a novější, Mobilní 22.0 a novější, SeaMonkey 2.19 a novější

✔ Fixed the button under Firefox for Android which was missing.

✔ Fixed issue #1 (button won't appear navigating through the site)

Verze 1.2.0.1-signed 10.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 22.0 - 26.*, Firefox 22.0 a novější, Mobilní 22.0 a novější, SeaMonkey 2.19 a novější

Accidentally the add-on only worked for logged-in users, it should now work for everyone.