Historie verzí doplňku Galipabi Forum Menu

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.4 57.3 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.6.*

Updated to Firefox 3.6 version.

Verze 0.3.3 56.3 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.5.*

Updated to Firefox 3.5 version.

Verze 0.3.2 56.3 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.5.*

Removed - The text box with a button in the middle of the menu.