Historie verzí doplňku EverSync - Sync bookmarks, backup your favorites.

39 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 10.6.1 367.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 10.3.1 365.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 10.1.1 354.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 9.1.1 355.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 8.1.1 351.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 7.1.5 351.5 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 6.6.3 339.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 6.6.2 339.5 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 6.5.1 339.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 6.1.0 337.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 6.0.1.1-signed 333.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 5.6.4.1-signed 335.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 5.6.3.1-signed 335.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 5.6.2.1-signed 335.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 5.6.1.1-signed 344.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 5.5.2.1-signed 341.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 5.5.1.1-signed 341.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 5.0.1.1-signed 337.7 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 3.5.1.1-signed 343.8 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 3.4.1.1-signed 336.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 3.3.1.1-signed 331.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 3.2.1.1-signed 331.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 3.1.1.1-signed 330.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 3.2.0.1-signed 325.5 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 2.3.0.1-signed 317.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 2.2.3.1-signed 296.6 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 2.2.2.1-signed 297.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 2.2.1.1-signed 295.8 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 2.2.0.1-signed 295.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

fixed bugs with new FF 21 API

Verze 2.1.1.1-signed 288.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

auto backup added once 24 hours if you made changes with bookmarks or speed dials.