Historie verzí doplňku french-press

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.0.1-signed 46.1 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

# 0.4.0
- Add support for private window browsing
- Update CoffeeScript to 1.10.0 (via Bower dependency)

Verze 0.3.2 50.1 KiB Podporuje Firefox 33.0a1 a novější

# 0.3.2
- Update CoffeeScript to 1.9.3 (via Bower dependency)
- Utilize jpm for XPI

Verze 0.3.1.1-signed 58.3 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější

0.3.1
* Update to SDK 1.16 and i18n-ize

Verze 0.3.0.1-signed 225.7 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

* Feature: Supports conversion within textareas