Historie verzí doplňku FoxTorrent

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.13 214.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.0a3

This version fixes a security vulnerability from the last version.
Updates from the older versions include: All torrent sites are supported, sharing fixes, other platform fixes.