Historie verzí doplňku Forum Filter

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0 13.5 KiB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Updated to support multiprocess

Verze 1.2.1-signed.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 a novější