Historie verzí doplňku Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

106 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.7.1.1-signed 221.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Android Version Of Flash Video Downloader.

Verze 3.7.0.1-signed 213.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed YouTube Downloads

Verze 3.6.9.1-signed 213.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed Youtube Download

Verze 3.6.8.1-signed 197.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed some bugs

Verze 3.6.7.1-signed 196.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed bug with quick download

Verze 3.6.6.1-signed 185.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fix bug with Youtube

Verze 3.6.2.1-signed 185.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed work in YouTube Channels

Verze 3.6.1.1-signed 184.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed bugs with illegal characters. (Thanks to kev)

Verze 3.6.0.1-signed 170.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

- small fixes

Verze 3.5.9.1-signed 170.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

- Fix status bar button in Mac & Win FF.

Verze 3.5.8.1-signed 174.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

- Fixed status bar highlighting
- Youtube Downloading

Verze 3.5.6.1-signed 174.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Important fix for Mac users

Verze 3.5.4.1-signed 169.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

- Download progress / pause / cancel in short mode
- If user removed/moved main button it will be on old place after update.

Verze 3.5.3.1-signed 165.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

fixed some bugs

Verze 3.5.2.1-signed 165.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

In Full mode:
- Pause
- Cancel Downloads

Verze 3.4.9.1-signed 159.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Russian Localization.

Verze 3.4.7.1-signed 152.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fix bug with top download button. Now it's near to search.

Verze 3.4.6.1-signed 152.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

fixed some bugs

Verze 3.4.5.1-signed 152.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

fixed some bugs

Verze 3.4.4.1-signed 151.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Now you can disable Download button under youtube videos.

Verze 3.4.3.1-signed 151.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

fixed some bugs

Verze 3.4.2.1-signed 151.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed some bugs

Verze 3.4.1.1-signed 151.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

fixed some bugs

Verze 3.2.0.1-signed 144.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

some fixes
.webM format added while saving

Verze 3.0.1.1-signed 144.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 2.0.33.1-signed 137.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed Default Destination directory.
File formats.

Verze 2.0.32.1-signed 137.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

New Download Menu Added.
Blinking removed.

Verze 2.0.29.1-signed 137.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Urgent. Fixed work with YOutube

Verze 2.0.27.1-signed 131.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed Blinking Icon. Now it doesn't.

Verze 2.0.26.1-signed 130.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Fixed work with Youtube and Some bugs