Historie verzí doplňku Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

114 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 8.1.1 10.1 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 44.*, Firefox 3.0 - 44.*

Verze 8.0.1 10.1 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 42.0a1, Firefox 3.0 - 42.*

Verze 7.5.2 10.1 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 42.0a1, Firefox 3.0 - 42.*

Verze 7.5.1 10.1 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 40.*, Firefox 3.0 - 40.*

Verze 7.3.1.1-signed 10.2 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.*, Firefox 3.0 - 40.*

Verze 7.2.4.1-signed 10.2 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.*, Firefox 3.0 - 39.*

Verze 7.2.3.1-signed 10.2 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.0a1, Firefox 3.0 - 39.*

Verze 7.2.1.1-signed 10.2 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.0a1, Firefox 3.0 - 39.*

Verze 7.2.0.1-signed 10.2 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.0a1, Firefox 3.0 - 39.*

Verze 7.1.3.1-signed 10.2 MiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 - 37.*

Verze 4.0.7.1-signed 335.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 26.0a1, Firefox 3.0 - 26.*

Removed formats without sound or picture

Verze 4.0.5.1-signed 334.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 26.0a1, Firefox 3.0 - 26.*

Fixed FF 26 downloads with new API

Verze 4.0.1.1-signed 328.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 25.0a1, Firefox 3.0 - 25.*

YouTube button fixed