Historie verzí doplňku Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

86 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 7.1.3 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.1.2 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.1.1 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.1.0 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.9.3 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 36.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.9.2 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.9.1 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.8.4 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.8.3 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

4K Download

Verze 6.7.1 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.2.2 5.6 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 32.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.1.2 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 32.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.9.1 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 30.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.8.3 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 30.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.8.1 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 29.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.7.1 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 29.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.4.4 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 29.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.3.2 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.3.1 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Android Version Fixed
HD download added

Verze 5.1.1 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Fixed Android Version

Verze 5.0.2 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Full HD Download

Verze 5.0.1 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 27.0a1, Firefox 3.0 a novější

Full HD video download for Windows users
Android version fixed for FF26

Verze 4.0.8 343.6 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 4.0.7 343.5 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 26.0a1, Firefox 3.0 a novější

Removed formats without sound or picture

Verze 4.0.5 342.6 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 26.0a1, Firefox 3.0 a novější

Fixed FF 26 downloads with new API

Verze 4.0.1 336.0 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 25.0a1, Firefox 3.0 a novější

YouTube button fixed

Verze 4.0.0 333.4 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 25.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 3.9.6 332.5 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 25.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 3.9.5 328.2 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 24.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 3.9.4 324.7 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 23.0a1, Firefox 3.0 a novější